TU BRAUNSCHWEIG

Rainer Buchty Rainer Buchty

Dr. rer. nat., Diplom-Informatiker (Dipl.-Inform.)

Technische Universität Braunschweig
Abteilung Technische Informatik, E.I.S.
Mühlenpfordtstr. 23
D-38106 Braunschweig

Postfach 3329
D-38023 Braunschweig

Telefon +49 531/391-2390
Fax +49 531/391-2375
E-Mail buchty@c3e.cs.tu-bs.de
Raum extern

Publikationen


  aktualisiert am 10.03.2018
TU_Icon_E_Mail_1_17x17_RGB Zum Seitenanfang