TU BRAUNSCHWEIG

Julia Hofmann
PhD Student
Room 126 (BRICS)
Tel.:+49 (0) 531-391-55175
Fax:+49 (0) 531-391-55197
E-Mail:ju.hofmann[at]tu-braunschweig.de

2008 – 2013               
Lebensmittelchemie, TU Braunschweig Germany
Degree: Dipl.-Lebensmittelchemikerin 

 

Publications

  • Neumann-Schaal, M.; Hofmann, J. D.; Will, S. E., Schomburg, D. 2015
    Time-resolved amino acid uptake of Clostridium difficile 630
    Δerm and concomitant fermentation product and toxin formation.
    BMC microbiol. 15, S.281. DOI 10.1186/s12866-015-0614-2

  • Riedel, T.; Wetzel, D.; Hofmann, J. D.; Plorin, S. P. E. O.; Dannheim, H.; Berges, M.; Zimmermann, O.; Bunk, B.; Schober, I.; Spröer, C.; Liesegang, H.; Jahn, D.; Overmann, J.; Groß, U.; Neumann-Schaal, M. 2017 
    High metabolic versatility of different toxigenic and non-toxigenic Clostridioides difficile isolates. Int J Med Microbiol 307 (6) S. 311. DOI 10.1016/j.ijmm.2017.05.007


  last changed 07.11.2017
TU_Icon_E_Mail_1_17x17_RGB pagetop